“1.670 euro: zoveel betaalt een Vlaming jaarlijks meer aan sociale zekerheid dan een Waal.”

 

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) is bezorgd over de overheidsfinanciën en pleit al jaren voor responsabilisering in de gezondheidszorg. In dat kader onderzoekt het VNZ jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor 5 % van de bevolking of 573.696 inwoners.

 

Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2021 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 9.013 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 7.343. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage.

Een verschil tussen noord en zuid van 1.670 euro.

 

Bijdragen aan de sociale zekerheid 2021:

   
  Aantal gerechtigden Totale bijdragen Bijdr./ger.  
Vlaanderen 178.755 1.610.708.033 9.013,19  
Wallonië 127.706 937.683.708 7.342,52  
Brussel 88.121 691.782.398 7.850,37  
Totaal 394.582 3.240.174.139 8.211,66  

 

Een Vlaming betaalt met andere woorden gemiddeld 22,75 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot.

 

Ook de consumptieverschillen (uitgaven) bleven in 2021 bijzondere significant: het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.378) en een Waal (€ 2.472) bedraagt nog altijd 94 euro per persoon.

 

Uitgaven gezondheidszorgen 2021:

 
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 251.123 480.396.617 2.378,10
Wallonië 186.877 375.049.769 2.472,04
Brussel 135.696 228.110.193 2.146,14
(niet toewijsbaar) 266.827.511  
Totaal 573.696 1.350.384.090 2.353,83

In Wallonië werd er in 2021 per hoofd 3,9 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.

 

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming. Zeker wanneer we de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kan enkel maar onthutst vastgesteld worden dat in Brussel bijna één op drie de voorkeurregeling nodig heeft.

 

 

 

 

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2021):

 

  Verhoogde tegemoetkoming Percentage bevolking
Vlaanderen      1.006.422 / 6.578.342 15,30 %
Wallonië 735.729 / 3.502.271 21,01 %
Brussel 349.205 / 1.106.220 31,57 %
Buitenland & onbekend             8.087 / 230.802  3,50 %
Totaal 2.099.443 / 11.417.635 18,39 %

 

In Wallonië ‘geniet’ 21 % van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Dit is 37 % meer dan in Vlaanderen.

Gelukkig voor ons, al is ook 15,3 % ‘armoede’ in het Vlaamse gewest te veel!

 

Frappant blijft het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog 4 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,5 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis of bijna 20 % méér!

 

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:

 
  # gerechtigden Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde
Vlaanderen 179.544 4.969.331 27,68
Wallonië 128.673 4.266.710 33,16
Brussel 88.978 2.571.753 28,90
Totaal 397.195 11.807.794 29,73

 

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering.

 

 

+++ Einde persbericht +++

 

 

 

Deze cijfers zijn een eigen VNZ-berekening op basis van gegevens afkomstig van de

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ) en het Riziv (wat betreft de VT).

LNZ = 5,02% van de totale bevolking in België (573.696 verzekerden);

4 ziekenfondsen (2 in Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1 in Brussel).

 

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telt ruim 129.000 aangesloten leden.

 

 

Meer informatie:

 

Jürgen Constandt (voorzitter)

Hoogstratenplein 1 – 2800 Mechelen

015 28 90 99

www.vnz.be