AK-VSZ pleit meer dan ooit voor een Vlaamse Sociale Zekerheid

Via de media vernamen we op 7 en 8 juli ll. dat Professor André Decoster en Doctor Willem Sas (Departement Economie KU Leuven) – in opdracht van de Vlaamse regering – de geldtransfers uit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel in 2014 berekenden op 7,1 miljard euro. Die transfers verlopen volgens hen voor het grootste deel via de federale belastingen en verder via de sociale zekerheid (SZ) en de dotaties tussen de overheden.

Volgens hun prognoses zouden die transfers in 2020 6,6 miljard bedragen. Die voorspelde afname wordt door hen verklaard door de toename van de deelstatelijke bevoegdheden in de 6de staatshervorming, waarbij een deel van de personenbelasting rechtstreeks naar de deelstaten gaat en dus niet meer in de federale pot komt, en door de snellere vergrijzing van de Vlaamse bevolking.

Vanaf 2035 zouden de transfers via de pensioenen echter terug toenemen, omdat dan de vergrijzingsgolf zal pieken in Wallonië.

Commentaar

Deze recente studie berekent de geldtransfers uit Vlaanderen in 2014 op 7,1 miljard euro. Dit transfercijfer uit 2014 is van dezelfde grootteorde als dat van vorige studies via dezelfde 3 kanalen: 7,8 miljard in 2012 volgens CERPE (Universiteit Namen), 6,2 miljard in 2011 volgens VIVES (KU Leuven), 8,0 miljard in 2011 volgens Herman Deweerdt en 7,9 miljard in 2010 volgens N-VA.

Wallonië wordt echter structureel niet beter van die transfers. Uit een studie van IWEPS (Institut Wallon de l’ Evaluation de la Prospective et de la Statistique) van 17 november 2016 blijkt dat de werkloosheidsgraad in 2015 in Wallonië (12,0 %) tweemaal zo groot was als die in Vlaanderen (5,2 %) en dat die verhouding aanhoudt sinds 1990, dus reeds 25 jaar lang.

Intussen komt de Vlaamse regering geld te kort om de wachtlijsten in de rusthuizen snel af te bouwen, om de lange lijst van gehandicapten op te vangen, om te voorzien in de dringende noden van scholenbouw, kinderopvang en sociale woningen, en om het hoofd te bieden aan de toenemende verarming in de Vlaamse Gemeenschap.

In de berichtgeving van de media vinden we bovendien geen aanwijzingen dat de geldtransfers via de afbetaling van de rentelasten op de staatsschuld onderzocht werden.

Conclusie

De toekenning van de SZ en van fiscale autonomie aan beide gemeenschappen zal niet alleen ten goede komen aan de Vlaamse Gemeenschap, doch ook de Franse Gemeenschap aanzetten tot een proactief werkgelegenheidsbeleid en haar waardigheidsgevoel versterken. Na de zoveelste bevestiging van gigantische miljardenstromen is het tijd om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken. Solidariteit binnen de sociale zekerheid mag niet leiden tot een hangmatcultuur, maar integendeel fungeren als een tijdelijke springplank om definitief uit het slop te geraken. Die conclusie had professor André Decoster ook wel mogen trekken. De transfers zijn geen ongeschreven natuurwet. Als de transfers afnemen, zullen de Vlaamse kansarmen ons dankbaar zijn dat we op die manier solidair kunnen worden met hen.

Namens het Aktiekomitee voor een Vlaamse SZ (AK-VSZ),

Gui Celen, voorzitter en Erik Stoffelen, secretaris 9 juli 2017