Hierbij kan u de toespraak van Willy De Waele (voorzitter OVV) terugvinden. Deze redevoering gaf hij n.a.v. twee 11-juli-vieringen.

Veel leesplezier!

Klik hier: 11-juli-toespraak Willy De Waele