Laden Evenementen

De boeien los, de banden breekt !

Dit jaar werken VVB en VOS een laatste maal samen in het kader van de herdenking rond 100 Grooten Oorlog. Het motto “de boeien los, de banden breekt !” spreekt voor zichzelf.

Dit jaar wordt de focus gericht op de talloze Vlaamse IJzerfronters die wegens hun consequente Vlaamse (én sociale) houding tijdens die vier turbulente oorlogsjaren werden opgesloten in Franse gevangenissen en daar werden behandeld als misdadigers van gemeenrecht.

Vier namen worden uitgelicht, vier namen als getuigen van dit al te weinig gekende en dus nagenoeg vergeten tragische verhaal: Frans Van Der Linden, Jef Lysens, Paul Vandermeulen en de houthakkers van de Orne.

Zij worden herdacht aan de Paxpoort op de IJzerweide te Diksmuide. Aan de Paxpoort hangen vier reuzengrote metalen doornenkronen. Elk van die kronen draagt de naam van zo ’n Frans detentiecentrum: Cézambre, Fresnes, Auvours, de Orne.

Hun dramatische verhaal is vandaag een bijna volledig vergeten verhaal !

Nochtans het engagement van die frontsoldaten toen betekende een sleutelmoment voor de verdere ontvoogding van Vlaanderen zowel politiek maar ook sociaal en cultureel.

VVB en VOS vinden het belangrijk en ijveren ervoor dat dit verhaal minstens voor één dag maar hopelijk voor altijd uit de vergetelheid wordt gehaald.

De herdenking begint stipt te 11.00u, hou daar rekening mee wanneer je met de eigen wagen komt.

Er is echter ook mogelijkheid om met de bus mee te komen. Drie opstapplaatsen worden voorzien: 08.30u. Pidpa, Deguinlei te Antwerpen, 09.30u. P&R, Gentbrugge, 10.10u. Cowboy Henk, Kortrijk. Een ticketje heen en terug kost jou slechts 11 euro. Inschrijven is wel verplicht.

Na de herdenking is er gelegenheid om in een gezellige sfeer een maaltijd te gebruiken in restaurant “St.-Jan” aan de overzijde van de IJzer. Op de spijskaart staan: soep, varkenswangetjes met frieten en groenten gevolgd door een koffie. Prijs per persoon: 28,50 euro. Inschrijven voor de maaltijd is eveneens verplicht en ten laatste op 26 oktober.

Hoe inschrijven? Via telefoonnr. 03 366 1850 (tijdens de kantooruren) of via secretariaatat@vvb.org of via de VVB-webstek. Let wel: men is pas ingeschreven na betaling van de verschuldigde som op rekening: BE 39 4099 5639 8119 van VVB-actie.

Mogen we voor deze laatste herdenking rekenen op een talrijke en warme opkomst?

Ten slotte nog dit: gelieve die dag enkel de leeuwenvlag mee te brengen. Immers het is de leeuwenvlag die ons bindt !

 

Deel dit bericht met uw sociaal netwerk!