Laden Evenementen

welkom

Op 4 mei 2018 organiseert de KU Leuven een internationale studiedag over internationalisering van universiteiten en de eigen taal en cultuur. Deze studiedag kadert in de herdenking van vijftig jaar mei ’68 en de oprichting van de Vlaamse universiteit.

De oorsprong van de Katholieke Universiteit Leuven gaat veel verder terug dan vijftig jaar. De universiteit werd in 1425 per pauselijk bul gesticht en is de oudste universiteit in de Lage Landen. De taal van onderwijs en beleid was eerst Latijn en later Frans. Vanaf 1911 werden de eerste vakken in het Nederlands gegeven. Zelfs dan duurde het tot 1968, na maanden van studentenprotesten en zelfs de val van de Belgische regering, voordat de toen tweetalige universiteit in twee werd gesplitst: een universiteit met Frans als taal van onderwijs en beleid tegenover een met Nederlands als de officiële taal.

Doorheen de geschiedenis van de universiteit is er een constante: het is altijd een echt internationale universiteit geweest. Zelfs in het begin van de 16de eeuw kwam ongeveer 10% van de ingeschreven studenten uit het buitenland. Vandaag is de KU Leuven een leidende onderzoeksuniversiteit die ongeveer 9000 internationale studenten vanuit 150 landen verwelkomt.

De vrees groeit dat de toenemende internationalisering en de daarmee gepaard gaande verengelsing van universiteiten de nationale taal en cultuur in het gedrang brengen. Is deze vrees terecht? Hoe gaan we daarmee om? En wat kunnen we daartegen doen?

Tijdens deze studiedag willen we leren uit getuigenissen van vooral Europese universiteiten die geconfronteerd worden met de (schijnbare) tegenstelling tussen internationalisering en de bescherming van de eigen taal en cultuur. We moeten geen zaligmakende aanpak verwachten die alle taalproblemen van de baan ruimt. Wat we hopen te vinden zijn richtlijnen om een leidende internationale universiteit te blijven zonder een belangrijke sterkte te verliezen: de verbondenheid met de eigen identiteit.

Deel dit bericht met uw sociaal netwerk!