Laden Evenementen

In 2019 is het 70 jaar geleden dat Cyriel Verschaeve overleed.

De vzw Kapelaan Verschaeve wil in samenwerking met het ADVN | archief voor nationale bewegingen en de gemeente Alveringem deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

De vereniging heeft tot doel:

  • In samenwerking met het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme (ADVN) te Antwerpen, eigenaar van het Verschaeve-archief en van de museale inhoud van de kapelanij, de betekenis van de Vlaams-nationale figuur Cyriel Verschaeve  (1874-1949) in de regio te verankeren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bedoeld zijn literair-artistieke, pastorale en Vlaamse activiteiten op een wetenschappelijke en cultuur-toeristisch recreatief verantwoorde wijze aan het publiek voor te stellen en te situeren in een breed cultureel, sociaal-economisch en maatschappelijk kader.
  • De instandhouding en ontsluiting van de als beschermd monument erkende kapelanij aan de Sint-Rijkersstraat 22 te Alveringem, te behartigen.

Om de twee jaar organiseert de vzw een colloquium over bepaalde momenten in het leven van kapelaan Verschaeve. Zo kende het colloquium van 8 juli 2017 over ‘De hete zomer van 1917’ een zeer groot succes.

De teksten van de referaten zijn overigens gebundeld in een 122 pagina’s tellend themanummer van WT, tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging ( jg. 77, 2018-3).

Op 9 november 2019 wordt een tentoonstelling en colloquium georganiseerd te Alveringem. De tentoonstelling zal volledig handelen over de bedevaarten naar Solbad-Hall.

In het colloquium wordt op een wetenschappelijke manier aandacht besteed aan ‘De exilaantekeningen van Verschaeve tussen 1945 en 1949’ en aan ‘De bedevaarten naar Solbad- Hall en de naoorlogse beeldvorming van Verschaeve’.

Aansluitend wordt aan de deelnemers een receptie aangeboden.

Uiteraard wordt u nog een uitnodiging mét programma toegestuurd.

Nu willen we graag rekenen op de steun van u en/of uw vereniging om de kosten te dekken, die verbonden zijn aan de organisatie van deze tentoonstelling en colloquium.

Als niet gesubsidieerde vzw kost een dergelijke organisatie heel wat geld.

Wij zien graag uw milde steun toekomen op rekening BE82 4766 1017 6168 van vzw Kapelaan Verschaeve met vermelding ‘sponsor colloquium 2019’.

Vanaf een bedrag van € 50,00 wordt u het boek ‘Kroniek 1917’ van Romain Vanlandschoot gratis toegezonden. Dit boek bevat een rijke bron aan kennis over Wereldoorlog I.

Wij danken u nu reeds voor uw financiële steun en hopen u te mogen ontmoeten en verwelkomen op 9/11/2019 als eregast op ons colloquium en de tentoonstelling.

 

Andreas Cavyn                                                                          Romain Vanlandschoot

Voorzitter                                                                                  Afgevaardigd bestuurder

 

Koen Bultinck                                                                           Gui Celen

Secretaris                                                                                   Bestuurder

 

Frans-Jos Verdoodt

Bestuurder

 

Deel dit bericht met uw sociaal netwerk!