Laden Evenementen

Leden en sympathisantendag van VOS

10.30u. onthaal met koffie en koffiekoeken
11u. start programma
– Verwelkoming en inleidend woord door algemeen voorzitter Ivo Coninx
– gasttoespraak: J.P. Rondas over polarisering (in het kader van de Vlaamse Vredesweek)
– Nawoord door bestuurder VOS
– Bloemenhulde bij de crypte
– Middagmaal in restaurant Sint-Jan
– huldiging van ledenkampioenen
– bezoek tentoonstellingen IJzertoren

Dit alles met poëtische en sfeervolle muzikale omkadering

Inschrijven via het secretariaat van VOS: info@vosnet.org
Meer info volgt in het zomernummer van De Vos en via de webstek.

Deel dit bericht met uw sociaal netwerk!