Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) werd in 1995 opgericht om het standpunt van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) ‘Sociale Zekerheid: een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië’ actiegericht op de politieke agenda te zetten en in het maatschappelijk debat te brengen.

Na 25 jaar was het tijd om ons logo én onze webstek te vernieuwen.

Onze boodschap voor een sociale zekerheid op maat van elke deelstaat blijft evenwel nog altijd actueel!

Oud logo AK-VSZ Nieuw logo AK-VSZ

 

Ons logo laat zich op verschillende wijzen lezen.

De leeuw is wellicht het meest voor de hand liggend symbool en hoeft geen verdere toelichting.

De mensen in het logo zijn een doorsnee van onze Vlaamse samenleving: jongeren, ouderen en mensen met een rolstoel symboliseren onze sociale zekerheid en onderlinge solidariteit.

Tot slot zien we zes gele sterren. Deze verwijzen in de eerste plaats naar de Europese en internationale dimensie. Ze staan ook symbool voor de zes pijlers uit de sociale zekerheid die we willen overhevelen naar de deelstaten. Tot slot is er ook de link naar de vijf Vlaamse provincies én de Vlaamse hoofdstad Brussel die we uiteraard omarmen en niet willen lossen.

Ook de webstek van het AK-VSZ werd in een nieuw kleedje gestoken. Het oude www.akvsz.org is voortaan gewijzigd naar de meer dynamische www.akvsz.vlaanderen. Onze missie, standpunten en publicaties zijn er overzichtelijk terug te vinden. Voor iedereen die onbevooroordeeld op zoek is naar meer informatie rond een Vlaamse sociale zekerheid herbergt deze webstek een onmisbare schat aan informatie en duiding.

Contactgegevens: 015 28 90 96 – info@akvsz.vlaanderen – www.akvsz.vlaanderen