Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid onderzocht de intergewestelijke geldtransfers via de financiering van de politiezones.
U vindt hier de volledige tekst terug.