Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid moedigt federaal minister Lalieux aan om pensioenplannen door te voeren.

“Het siert Wallonië dat ze hun eigen sociale zekerheid vorm geven. Vlaanderen doet best hetzelfde.”

Mechelen, 5 september 2021 – Het AK-VSZ steunt de pensioenplannen van federaal minister Karine Lalieux. Maar wel met dit verschil dat Wallonië dan ook zelf zijn pensioenpijler organiseert. “Dit is de beste route naar een eigen Vlaamse sociale zekerheid”, stelt Jürgen Constandt, voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. “Wallonië mag zijn eigen klemtonen leggen gebaseerd op de plannen van hun PS-minister. Vlaanderen kan dan zijn eigen keuzes maken. Realistische keuzes met zicht op de toekomst en met pensioenplannen die de toekomstige generaties niet met onbetaalbare facturen opzadelen.”

Het AK-VSZ is verheugd dat Wallonië kleur bekent. “Met dit plan koppelt de federale minister de pensioenrechten los van de effectief gepresteerde arbeid”, stelt het AK-VSZ vast. “Pensioen is dus niet langer een pensioen maar een universeel basisinkomen voor 65-plussers. Voor ons is het perfect verdedigbaar dat minister Lalieux dit principe huldigt, maar dan moet Wallonië zelf opdraaien voor de factuur ervan. De vraag is of dat überhaupt haalbaar is met een werkgelegenheidsgraad van 63 %. De minister ziet de betaalbaarheid enkel mogelijk als die werkgelegenheidsgraad 80 % bedraagt. Hoe ze dat wil bereiken met een systeem waarbij minimaal één derde gewerkt wordt gedurende 10 jaar als volle loopbaan te bestempelen die recht geeft op een minimumpensioen van 1.500 euro, is nog maar de vraag. Maar dat moet geen zorg zijn voor Vlaanderen. Wij moeten gewoon het recht hebben om onze eigen pensioenplannen te schrijven die uitgaan van de sterktes van Vlaanderen en die ervoor zorgen dat toekomstige generaties niet opdraaien voor het wanbeleid van de huidige. Als men over solidariteit wil spreken dan moet die solidariteit ook tussen de generaties spelen. En als we over generaties spreken dan spreken we over een langere periode dan tussen nu en de verkiezingen in 2024. De plannen van minister Lalieux zijn geschreven voor de huidige generatie van PS-politici die de verkiezingen van 2024 willen overbruggen en die de steeds heter wordende adem van de PVDA/PTB in de nek voelen. Dat is de ware invulling van de pensioenplannen van minister Lalieux. Dat is haar brugpensioenplan.”

AK-VSZ wil alvast dat de Vlaamse partijen nu duidelijk kleur bekennen. “Deze plannen hypothekeren onze toekomstige generaties. De factuur is onbetaalbaar. Economisten zijn het daar roerend over eens. We zitten op de Titanic en varen met een rotvaart op de ijsberg af. Zelfs de vergrijzingscommissie uit zijn bezorgdheid. Als Vlaamse politici die deze regering overeind houden nu niet inzien dat zij met de toekomst van hun eigen kiezers gokken, dan zijn ze niet beter dan het orkest op de Titanic. Die bleven inderdaad tegen beter weten in een vrolijk deuntje spelen om de gemoederen te bedaren, terwijl het water genadeloos de Titanic de diepte introk. Onze vraag is dan ook duidelijk aan de Vlaamse bewindslieden. Neem jullie verantwoordelijkheid en geef de Vlaamse sociale zekerheid vorm. Op die manier zullen onze kinderen en hun kinderen op termijn een pensioen hebben om van te leven. Dat is vandaag niet langer gegarandeerd met deze plannen.

Als afsluiter een tabel met de hoogte van de wettelijke pensioenen, gemeten als percentage van het loon tijdens de loopbaan.

Lage inkomens Gemiddelde inkomens Hoge inkomens
België 70.7 66.2 48.3
Nederland 78.0 80.2 78.5

Netto vervangingsratio (verhouding tussen het netto pensioenbedrag en het gemiddelde nettoloon vóór het pensioen) (OESO, ‘Pensions at a glance’, 2019)

Waar wacht Vlaanderen op om de Vlamingen te verzekeren van een leefbaar pensioen?

 

Jürgen Constandt                               Erik Stoffelen

Voorzitter                                           Secretaris

 

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid – www.akvsz.vlaanderen