Mensenrechten en democratische grondbeginselen dienen gerespecteerd, waar ook ter wereld, en zeker binnen de Europese Unie. Elk volk ter wereld heeft recht op zelfbeschikking, als een democratische meerderheid zich hier geweldloos voor uitspreekt. Een ANZ-delegatie zal op 1 oktober aanwezig zijn als internationale waarnemer.
Onze Catalaanse geestesgenoten zijn geen geweldenaars. Zij organiseren een democratisch referendum waarin ze de Catalanen vragen om democratisch te stemmen over onafhankelijkheid. Dat een democratische volksraadpleging binnen de Europese Unie beantwoord wordt met militair machtsvertoon en het oppakken van topambtenaren is wraakroepend. Het doet ons denken aan de donkere dagen van het Franco-regime.
Het ANZ steunt het initiatief van VVB en ICEC en roept op tot deelname aan een kaarsenwandeling in Brussel, nu dinsdag 26 september. Deze start om 19u aan het Vlaams Huis (Drukpersstraat 20) en eindigt aan het Spaanse consulaat-generaal.
Indipendencia, SI!

Erik Stoffelen
Voorzitter ANZ
www.anz.be