In memoriam

Robrecht VERMEULEN

1938-2018

 

Niets liet vermoeden dat ik Robrecht op 17 september 2018 in de vooravond op het perron van het noordstation te Brussel voor de laatst zou zien.

Gedurende de treinreis van Mechelen naar Brussel hadden wij het nog uitgebreid over onze verwachtingen en mogelijkheden voor een vrije Vlaamse Natie.

In het bijzonder had Robrecht het nog over de miskleun van de wet betreffende de contingentering van artsen en tandartsen. Zijn bekommernis was terecht; de Franstalige minderheid laat niets onverlet om de uitvoering van deze wet onmogelijk te maken.

Robrecht zag geen heil meer in het federaal staatsverband omdat de Vlaamse demografische meerderheid in 1970 tot een politieke minderheid gedegradeerd werd met medewerking van “Vlaamse “politieke formaties.

Robrecht was vooral getroffen door de vaststelling dat een redelijk en rechtmatig Vlaams politiek programma niet meer langs democratische weg kan gerealiseerd worden omdat de Franstalige minderheid over een arsenaal van blokkeringen beschikt en er ook gebruik van maakt.

Gedurende de voorbije jaren heb ik samen met Robrecht de Vlaamse partijvoorzitters geconfronteerd met een uitgebreide nota, waarvan Robrecht mede auteur was. Met deze nota werd de aandacht gevraagd voor het demografische, democratische en financiële problemen waarmede Vlaanderen geconfronteerd wordt.

Al deze voorzitters hebben erkend dat er binnen het federaal staatsverband geen ruimte is voor Vlaanderen en tevens hun machteloosheid bekend om er iets aan te veranderen.

Persoonlijk had ik heel veel steun van Robrecht, die ik 4 jaar geleden als voorzitter opgevolgd heb. Telkens wist hij gepast tussen te komen en de scherpe hoeken af te ronden.

Zonder enige stemverheffing, maar steeds gepast en met goed onderbouwde tussenkomsten, kon Robrecht tegengestelde meningen probleemloos verzoenen.

Als blijvende nagedachtenis aan Robrecht een paar verzen uit het “Gebed voor het Vaderland”:

Maak dat uit de oude bron

nieuw leven nogmaals vloeit

Schenk ons de taaie kracht om fier,

vol vroom vertrouwen.

met nooit gebroken moed

Ons land herop te bouwen.

 

 

 

Willy DE WAELE

Voorzitter