MEMORANDUM

Vlaamse Beweging roept op tot snelle vorming van een slagvaardige Vlaamse regering

Mechelen, 28 mei 2019

Nooit werd de ‘Vlaams-nationale partijpolitieke familie’ groter dan na de jongste verkiezingen. Samen zijn er amper 5 zetels tekort voor een meerderheid in het Vlaams parlement.

Als Vlaamse Beweging roepen wij alle politieke partijen op om de stem van de kiezer te eerbiedigen en dit resultaat te verzilveren voor Vlaanderen en zijn burgers.

Weer is gebleken dat een Vlaamse stem beduidend minder weegt dan een Franstalige. Zo behaalde Ecolo met 416.000 stemmen 13 zetels in de Kamer, terwijl  Open VLD met 580.000 stemmen slechts 12 zetels toebedeeld kreeg. De PS vergaarde met 642.000 stemmen 20 Kamerzetels, terwijl het Vlaams Belang voor 18 zetels ruim 810.000 kiezers moest overtuigen. Hoe valt het aan onze Vlaamse kiezers uit te leggen dat de SP.a met 38.000 stemmen méér dan Ecolo vier zetels minder in de wacht sleept? Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wordt met voeten getreden en de Vlaming is duidelijk een tweederangsburger in dit gebelgde land.

Bovendien werden de politieke verschillen tussen Noord en Zuid in deze staat opnieuw pijnlijk duidelijk. Waar in Wallonië hoofdzakelijk links van het politieke spectrum gekozen werd, klonk de centrumrechtse stem in Vlaanderen luider dan ooit.

Nu de spreidstand tussen beide landsdelen met de dag groter wordt, zal de roep om een andere staatsstructuur terecht toenemen.

Om België in stand te houden werden door de diverse staatshervormingen heen, de fundamenten van de democratie onderuit gehaald tegen de belangen van Vlaanderen in. Door de  belangenconflicten, alarmbellen en paritaire samenstelling van beslissingsorganen werd de Vlaamse demografische meerderheid tot politieke minderheid gedegradeerd.

Het gebrek aan een gemeenschappelijk taal en cultuur, de tegengestelde sociaal-economische en politieke voorkeur kan maar tot één besluit leiden: laat Vlaanderen en Wallonië de vrijheid om zich politiek, administratief en sociaal-economisch te organiseren in overeenstemming met de eigen inzichten.

Maak van deze gelegenheid gebruik om in Vlaanderen onverwijld een slagvaardige regering te vormen voor welzijn en welvaart in onze Vlaamse natie.

Namens het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

Willy De Waele
Voorzitter