De VVB neemt akte van de federale onderhandelingspogingen tussen de N-VA en de PS die reeds ver gevorderd zouden zijn. Na een veel te lange diepvriesperiode, voor alles wat communautair is, heeft de Vlaamse kiezer zich Vlaamser dan ooit uitgesproken. Dit signaal kan en mag nooit genegeerd worden door de Vlaamse partijen. Of het nu onder de noemer van onafhankelijkheid of confederalisme is, de kiezer eist en verdient meer Vlaanderen.

Dat Wallonië zich linkser dan ooit profileert mag geen excuus zijn om terug te vallen op een typisch Belgisch compromis waarbij de vertegenwoordigers van de gewesten hun kiezers negeren om het federale niveau een laatste strohalm te bieden. Zeker de N-VA moet de actuele disfunctionaliteit van België aangrijpen om ronduit voor het Vlaamse alternatief te kiezen.

Het Vlaams regeerakkoord stemt ons alvast weinig hoopvol.  Het lijvigste Vlaams regeerakkoord ooit houdt ontluisterend weinig in voor Brussel, de Vlaamse Rand en Vlaams zelfbestuur. Het regeerakkoord treft de Vlaamse middenklasse en het Vlaamse middenveld heel zwaar.

Dit alles om 2,2 miljard euro aan besparingen bijeen te schrapen. Terwijl jaarlijks meer dan zeven miljard euro op een ondoorzichtige en niet-efficiënte manier naar het zuiden van het land vloeit zonder dat Wallonië of de Franse gemeenschap daar beter van worden.

Wij kijken dan ook uit naar wat de federale onderhandelingen zullen opleveren. En verwachten daarbij dat dossiers die Vlaanderen aanbelangen zoals dat van Brusselse geluidsnormen of nog de faciliteiten in Ronse, niet opnieuw zullen sneuvelen op het altaar van de postjes, de macht en de drang om federaal kost wat kost een graantje te mogen meepikken.

De VVB eist in deze volgende legislatuur concrete stappen van de Vlaamse politici ter voorbereiding van Vlaamse onafhankelijkheid. Nog vier jaar communautaire stilstand is uit den boze. Herfederaliseren of het bijbouwen van nog meer institutionele koterijen biedt al helemaal geen oplossing.

Een democratie de naam waardig luistert naar het signaal van de kiezer en handelt naar het signaal van de kiezer. De VVB roept dan ook ondubbelzinnig op om te handelen naar het signaal dat op 26 mei een schokgolf doorheen het land veroorzaakte. Het electorale verschil tussen noord en zuid is groter dan ooit, er is maar één manier om uit de huidige impasse te geraken en dat is Vlaamse onafhankelijkheid.

Vlaanderen heeft een eigen taal, cultuur, identiteit en grenzen. De Vlaamse natie is een feit, het Belgische carcan verstikt Vlaanderen meer dan ooit, tijd om écht werk te maken van Vlaamse onafhankelijkheid.

Hugo Maes
Waarnemend voorzitter Vlaamse Volksbeweging vzw