Aan de heer Joachim Coens

Voorzitter CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel

Grimbergen, 10 september 2020.

Betreft: Federale regeringsformatie.

Geachte heer voorzitter,

Wij appreciëren uw inzet voor Vlaanderen en zijn inwoners. Wij hopen dat een eventuele deelname van uw partij aan een federale regering niet zal resulteren in unitarisme, met economische achteruitgang voor Vlaanderen en jarenlange (verdoken) francofone overheersing als gevolg.

Wij twijfelen er niet aan dat U ook begaan bent met de toekomst van Vlaanderen. Daarvoor zijn een grondwetherziening en een nieuwe staatshervorming essentieel, waarbij de absurditeit van faciliteiten aangepakt moet worden, werk gemaakt wordt van de noodzakelijke splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV en van een Vlaamse sociale zekerheid met een eigen financierings- normerings- en bestedingsbevoegdheid.

Mogen wij, naast de ethische thema’s die U nauw aan uw hart liggen, ook op uw steun rekenen voor deze Vlaamse verzuchtingen?

Met waardering en vriendelijke groeten,

Henri Otte                                         Johan Laeremans
Voorzitter                                          Secretaris
Daloensdelle, 21                                Beatrijslaan 6
3090 Overijse                                   1850 Grimbergen