Artikel 25 van de Belgische grondwet regelt sedert 1831 de vrijheid van  drukpers. Artikel 150 bepaalt de bestraffing van de drukpersmisdrijven.

De huidige Vivaldi-regering wil artikel 150 van de grondwet herzien om de correctionele rechtbank, niet langer het Hof van Assisen, bevoegd te maken voor persmisdrijven, zodat er veel actiever vervolgd kan worden. De Vivaldi-regering wil, volgens het OVV, de racisme- en haatwetgeving misbruiken om legitiem politiek verzet te bekampen.

De onaantastbare Belgische grondwettelijke bescherming van ‘de vrije meningsuiting’ is opgeheven en vervangen door de antiracismewet.

Het vonnis van de Mechelse rechtbank over het gebruik van de spandoek “Stop islamisering” is in dat opzicht hallucinant. Het betekent dat de rechtbank zich het recht toe-eigent te oordelen welke waarschuwingen of gevaren gegrond zijn of niet. Op Twitter verschijnen straffeloos waarschuwingen tegen de zogenaamde ‘verrechtsing’ van de samenleving. Er wordt klaarblijkelijk gewerkt met twee maten en twee gewichten.

Het OVV is van mening dat:

  1. de vrijheid van meningsuiting in geen geval kan worden verdedigd door ze te beperken,
  2. haat een gevoel is, zeker geen misdrijf,
  3. een rechter hoort te oordelen over (mis)daden, maar nooit over meningen.

De vrijheid hebben om te zeggen en schrijven wat men denkt, de vrijheid om informatie te ontvangen en te verspreiden is absoluut cruciaal en essentieel voor een democratische rechtsstaat.

 

Namens OVV
Paul Becue
Voorzitter a.i.