Ook langs de politie- en hulpverleningszones vloeit geld uit Vlaanderen weg

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) ijvert al jaren voor de communautarisering van de sociale zekerheid. Omwille van efficiëntie, om een beleid op maat te kunnen voeren, om de vruchten te kunnen plukken van een doordacht Vlaams preventiebeleid en om een einde te kunnen maken aan de onverantwoord hoge transfers. Die dragen op geen enkele wijze bij tot een structurele oplossing en zijn dus niet uitdovend. Intussen zijn er vele sociale noden die in Vlaanderen onvoldoende financieel kunnen opgevolgd worden…

Recent bestudeerde het AK-VSZ ook andere oorzaken van geldtransfers uit Vlaanderen. Zo voerde het recent een studie uit over de interregionale geldtransfers via de politie- en hulpverleningszones.

De globale geldtransfers uit het Vlaams Gewest via de politie- en hulpverleningszones samen worden in deze studie berekend op bijna 165 miljoen euro in één jaar. Dit betekent 0,535 miljoen euro per Vlaamse gemeente of 25,3 euro per inwoner van het Vlaams Gewest.

Deze studie is, voor zover we konden achterhalen, de eerste die de intergewestelijke geldtransfers via de federale financiering van de politie- en hulpverleningszones berekende. Zij kan een aanzet zijn om ook in deze sector een einde te maken aan de structurele benadeling van Vlaanderen.
U kan de volledige tekst van de studie raadplegen op http://www.akvsz.org/files/INTERGEWESTELIJKE%20GELDTRANSFERS%20VIA%20DE%20FINANCIERING%20VAN%20DE%20POLITIEZONES.pdf