Wijziging quota contingentering zal het overwicht van Franstalige artsen verder doen toenemen en vermindert de kansen voor Vlaamse jongeren.
Voor de volledige tekst klik hier.