Met veel poeha kondigde de socio-culturele sector gisteren aan dat de ‘poging’ van de Vlaamse regering om het decreet aan te passen waarbij de subsidiëring van de sector wordt geregeld,  met succes verijdeld werd.

Daartoe werd beroep gedaan op een zelden gebruikte alarmbelprocedure.

Die heeft tot gevolg dat het al dan niet toekennen van Vlaamse subsidies aan Vlaamse verenigingen, een gemeenschapsbevoegdheid bij uitstek, wordt doorgeschoven naar instellingen die niets met Vlaanderen te maken hebben.

Het voorwendsel tot het luiden van de alarmbel, nl. dat minderheden in dit land niet langer zouden beschermd worden indien het decreet tot stand zou komen, is van een zelden gezien amateurisme. Of is het cynisme?

Socio-culturele verenigingen die zich terugplooien op de ene of de andere etniciteit zijn immers onder geen beding ‘minderheden’ in de grondwettelijk zin van de term.

Deze sector, die zich zélf zo graag profileert  als dé beschermer van de democratie en van de gelijkheid, en de partijen die zich lenen tot deze procedure, hebben blijkbaar zelf een probleem met democratie. De échte dan, diegene die tot stand komt in het stemhokje en die zich uit in het Vlaams parlement. Wanneer de beslissing van de democratisch tot stand gekomen meerderheid hen niet zint, zoeken ze hun gelijk élders te halen, op een plaats die niets te maken heeft met de betrokken bevoegdheid. Dit komt neer op het miskennen van de democratie.

De drang naar herfederalisering wordt  daarbij niet verholen. Dezelfde drang die wij terugvinden in de nota van formateur Magnette.

Een nota die overloopt van onrealistische beloftes die het gat in de begroting nog groter zullen maken en van Waalse spilzucht betaald met Vlaams geld.

Dat  de Vlaamse regering de tering naar de nering moet zetten betreuren wij ook. Minder transfers kunnen dat verhinderen. Maar het is logisch dat alle sectoren hun steentje bijdragen. Ook de onze.  Op een eerlijke, transparante en vooral wettelijke  manier, met respect voor de bevoegdheden van elke gemeenschap.

Het subsidiëren van culturele verenigingen is een zuiver Vlaamse bevoegdheid en hoort dat ook te blijven.

 

Hugo Maes                                         Hilde Roosens                        Simon Cox

Voorzitter VVB                                 Directeur VVB                         Persverantwoordelijke VVB

0475 89 17 89                                    0494 39 21 09                         03 366 18 50