“Franstaligen halen Vlaams gezondheidsbeleid zelf uit de communautaire diepvries”

De contingentering van artsen en tandartsen blijft voor beroering zorgen. Sinds het ontstaan van België zijn er relatief meer Franstalige dan Nederlandstalige artsen en zijn er meer studenten geneeskunde aan de Franstalige Belgische universiteiten.

In verhouding tot de bevolking, zijn er in de Franse Gemeenschap 29 % meer artsen dan in de Vlaamse Gemeenschap.  Studies hebben aangetoond dat de kosten voor gezondheidszorg toenemen als er te veel artsen zijn. Door deze scheefgegroeide situatie is er bovendien vooral een overaanbod aan Nederlandsonkundige Franstalige artsen in Brussel en de Vlaamse rand. Deze wantoestand is dus zowel om economische als om sociale redenen onaanvaardbaar.

Om het budget voor de gezondheidszorg te beheersen besliste de federale regering in 1997 het aantal artsen voor de jaren 2004 tot 2018 te beperken door vastlegging van het aantal Riziv-nummers (“contingentering”).  Enkel met een Riziv-nummer kunnen prestaties van een arts terugbetaald worden door het ziekenfonds.

De verdeling van deze nummers zou gebeuren volgens de bevolking, namelijk 60 % voor afgestudeerden van Nederlandstalige universiteiten en 40 % voor afgestudeerden van Franstalige universiteiten.

Minister De Block probeerde intussen deze verhouding in het voordeel van de Franstaligen te wijzigen, maar kwam hier na fel en terecht protest op terug.

Door de opeenvolgende staatshervormingen is de bevoegdheid om het aantal artsen te beperken versnipperd:  de federale overheid betaalt de kosten van de gezondheidszorg en de gemeenschappen zijn bevoegd voor de opleiding van artsen.  Om aan die, op federaal vlak overeengekomen beperking te voldoen, stelde Vlaanderen een toelatingsproef voor studies geneeskunde in.

Gedurende een periode van 20 jaar kregen duizenden Vlaamse jongeren geen toelating om studies geneeskunde te beginnen, omdat ze niet geslaagd waren in het toelatingsexamen.  De Franse Gemeenschap nam echter geen efficiënte maatregelen en er waren dus meer Franstalige afgestudeerden dan beschikbare Riziv-nummers.

Om dat te verhelpen werd de “lissage” of afvlakking ingevoerd:  er konden Riziv-nummers toegekend worden die voorzien waren voor volgende jaren en het evenwicht zou later – tegen het jaar 2038 nota bene (!) – hersteld worden.

De Franse Gemeenschapsminister voor Hoger Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Media Marcourt maakte bij de start van het academiejaar duidelijk dat hij dit herstel niet zal naleven. Want hij laat 1.138 studenten starten voor amper 505 Rizivnummers na de studieperiode. Hij lapt hiermee het federaal akkoord volledig aan zijn PS-laars. Het was trouwens niet afdwingbaar omdat de organisatie van het toelatingsexamen een gemeenschapsbevoegdheid is.

Daardoor ligt de weg open voor een oplossing ten gronde, namelijk het wegwerken van de versnippering van bevoegdheden.  Vlaanderen zorgt voor de opleiding van artsen en het heeft de nodige beperkingen doorgevoerd.  Het wil daar ook de vruchten van plukken en deze zijn: efficiëntere, betaalbare en betere gezondheidszorg.

Concreet pleit het AK-VSZ daarom voor het toekennen van de bevoegdheid voor de totale gezondheidszorg aan de gemeenschappen: naast de artsenopleiding, ook de volledige ziektekostenverzekering. Slechts zo kan Vlaanderen zorgen voor een efficiënte gezondheidszorg voor alle Vlamingen.  Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verzekeren kan Vlaanderen dan een bekwaamheids- en taaltest opleggen aan alle gezondheidswerkers.

Wie een eerlijk, en voor iedereen toegankelijk sociaal beleid wil, dient dus de overheveling van de gezondheidszorgen naar de gemeenschappen op de politieke agenda te zetten.

Marcourt gaf alvast de voorzet door het dossier zelf uit de communautaire diepvries te halen.

Een Vlaams gezondheidsbeleid is de enig werkzame oplossing!

 

Namens het AK-VSZ

Erik Stoffelen                                          Jürgen Constandt

Secretaris                                                                Voorzitter