De Vlaamse particratie viert volop feest en duidt ongegeneerd lijsttrekkers aan zonder maar één ogenblik aandacht te schenken aan de vernietigende Belgische krachten die Vlaanderen onderuithalen.

Met geen woord reppen de “Vlaamse” politieke formaties over:

  • Een federale grondwet die de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid gedegradeerd heeft.
  • De miljardentransfers die Vlaanderen onomkeerbaar verarmen.
  • Een federale staatsstructuur die ieder coherent beleid onmogelijk maakt.
  • Di Rupo het lef had er de aandacht op te vestigen dat zonder de transfers in de sociale zekerheid België niet meer hoeft.
  • Philippe De Statte, ex-PS kabinetschef en directeur van de denktank Jules Destrée, die onomwonden stelt: ‘Wallonië blijft alleen overeind dankzij de geldstromen uit Europa en Vlaanderen’.

Geen enkele “Vlaamse” politieke formatie neemt de handschoen op. 

Het federaal en Vlaams parlement zijn, op een paar uitzonderingen na, bevolkt door partijlakeien door de diverse politieke formaties aangeduid. Aan handen en voeten gebonden door hun politieke broodheren worden deze parlementen tot ordinaire stemmachines herleid.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is tot een Kamer van Partijvertegenwoordigers gedegradeerd.

De overbetoelaagde politieke partijen, die verkiezingen en de confrontatie met de burger/kiezer zo veel mogelijk uit de weg gaan, hebben enkel nog aandacht voor hun overleven. Met de belangen van de burger/kiezer, die zij geacht worden te ondersteunen en te verdedigen, wordt nauwelijks of geen rekening gehouden.

Gaat Vlaanderen zich blijvend laten kielhalen en radbraken op het altaar van een gemummificeerde federale staat die door de particratie, tot hun meerdere financiële glorie, met holle compromissen zijn nutteloosheid toedekt met als toemaatje Vlaanderen, als derde betaler, financieel drooglegt.

Misschien moeten wij, zoals Jan Palach, ons voor het federaal parlement in brand steken om de aandacht op deze onderdrukking te vestigen.

 

25 januari 2019

Willy DE WAELE

Voorzitter