“2.185 euro: zoveel betaalt een Vlaming jaarlijks meer aan sociale zekerheid dan een Waal!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2017 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 9.226 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 7.041. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage. Een verschil tussen noord en zuid van 2.185 euro.

 Bijdragen aan de sociale zekerheid 2017:  
  Aantal gerechtigden Totale bijdragen Bijdr./ger.
Vlaanderen 159.529 1.471.883.394 9.226,43
Wallonië 171.386 1.206.770.290 7.041,24
Brussel 32.887 246.609.095 7.498,68
Totaal 363.802 2.925.262.779 8.040,81

Een Vlaming betaalt met andere woorden 31 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot.

Ook op vlak van uitgaven blijven de verschillen significant in 2017 en dat niettegenstaande de snellere vergrijzing in Vlaanderen. Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.213,74) en een Waal (€ 2.316,93) bedroeg vorig jaar 103,19 euro per persoon.

Uitgaven gezondheidszorgen 2017:  
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 230.268 409.337.508 2.213,74
Wallonië 257.349 484.034.841 2.316,93
Brussel 49.035 82.430.434 2.117,13
(niet toewijsbaar) 234.024.250
Totaal 536.652 1.209.827.033 2.254,40

In Wallonië werd er in 2017 per hoofd 4,66 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.

Ter vergelijking: verwachte uitgaven gezondheidszorgen voor 2017 in België:

€ 25.449.372.000       Aantal inwoners: 11.303.528      Uitgaven per inwoner: € 2.251,45

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming. Zeker wanneer we de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kan enkel maar onthutst vastgesteld worden dat in Brussel ruim 32 % van de bevolking de voorkeurregeling nodig heeft.

Dit alles kan maar gefinancierd worden dankzij de enorme solidariteit vanuit Vlaanderen met Wallonië en Brussel.

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2017): 
  Verhoogde tegemoetkoming Percentage bevolking
Vlaanderen 984.782 15,31 %
Wallonië 735.325 21,16 %
Brussel 352.707 32,19 %
Buitenland & onbekend 10.867  4,80 %
Totaal 2.083.681 18,56 %

In Wallonië ‘geniet’ meer dan 21 % van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Frappant blijft het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog 1,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 6 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.

 

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:

 
  # gerechtigden Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde
Vlaanderen 160.602 3.346.129 20,83
Wallonië 172.774 4.634.895 26,83
Brussel 33.103 613.857 18,54
Totaal 366.479 8.594.881 23,45

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering.

Verwachte uitgaven arbeidsongeschiktheid & invaliditeit voor 2017 in België:

€ 8.302.934.000         Aantal inwoners: 11.303.528     Uitgaven per inwoner: € 734,54

+++ Einde persbericht +++

LNZ = 4,76 % van de totale bevolking in België (536.652 verzekerden);

7 ziekenfondsen (2 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 1 in Brussel).

 Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telt ruim 115.000 aangesloten leden.