“2.211 euro: zoveel betaalt een Vlaming jaarlijks meer aan sociale zekerheid dan een Waal!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2018 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 9.258 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 7.047. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage.

Een verschil tussen noord en zuid van 2.211 euro.

 Bijdragen aan de sociale zekerheid 2018:  
  Aantal gerechtigden Totale bijdragen Bijdr./ger.
Vlaanderen 164.703 1.524.888.497 9.258,41
Wallonië 174.047 1.226.529.318 7.047,12
Brussel 32.685 251.100.224 7.682,43
Totaal 371.435 3.002.518.039 € 8.083,56

Een Vlaming betaalt met andere woorden 31,4 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot.

Ook de consumptieverschillen (uitgaven) blijven significant: het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.268,38) en een Waal

(€ 2.382,76) bedraagt intussen 114,39 euro per persoon.

 Uitgaven gezondheidszorgen 2018:  
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 236.238 432.370.317 2.268,38
Wallonië 260.388 506.355.585 2.382,76
Brussel 48.763 82.858.037 2.137,34
(niet toewijsbaar) 238.959.677  
Totaal 545.389 1.260.543.616 € 2.311,27

In Wallonië werd er in 2018 per hoofd 5,0 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming. Zeker wanneer we de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kan enkel maar onthutst vastgesteld worden dat in Brussel ruim 32% van de bevolking de voorkeurregeling nodig heeft.

Dit alles kan maar gefinancierd worden dankzij de enorme solidariteit vanuit Vlaanderen met Wallonië en Brussel.

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2018):
  Verhoogde tegemoetkoming Percentage bevolking
Vlaanderen 997.601 / 6.464.311 15,43 %
Wallonië 743.240 / 3.479.720 21,36 %
Brussel 356.442 / 1.099.878 32,41 %
Buitenland & onbekend             11.112 / 233.907  4,75 %
Totaal 2.108.395 / 11.277.816 18,70 %

In Wallonië ‘geniet’ meer dan 21 % van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. In Brussel zelfs bijna 1 op drie!

Frappant blijft het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog 2,5 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 6,1 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis of 27,9 % méér!

 Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:  
  # gerechtigden Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde
Vlaanderen 165.736 3.625.053 21,87
Wallonië 175.413 4.907.634 27,98
Brussel 32.871 651.332 19,81
Totaal 374.020 9.184.019 24,55

 

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering.

Met vriendelijke groeten

Jürgen Constandt 
Algemeen Directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds