De Vlaamse Volksbeweging heeft kennis genomen van de verkiezingsresultaten en wenst alle Vlaamse partijen te feliciteren : diegene die de grootste blijven, zij die consolideren of stand houden ondanks een moeilijke en harde campagne in een politiek zeer geladen context.

En uiteraard ook de partijen die winst boeken.

De VVB stelt vast dat het resultaat van de verkiezingen meer dan ooit aantoont dat ten zuiden en ten noorden van de taalgrens twee democratieën bestaan.

Het is onafwendbaar en niet meer dan legitiem dat die twee naties verder elk hun eigen weg zouden kunnen gaan. Elk volk heeft recht op zelfbestuur. Ook het Waalse en het Vlaamse volk.

In Vlaanderen tekent zich duidelijk een Vlaams-nationalistische meerderheid af.

De VVB stelt tevreden vast dat de twee grootste partijen vandaag in Vlaanderen, N-VA en Vlaams Belang dit feit meer dan ooit erkennen en de conclusie delen die door de VVB werd verspreid tijdens de campagne. Wij hopen dat deze vaststelling ook door N-VA die als grootste formatie nu aan zet is, zal geïmplementeerd worden in de formatiegesprekken. De federale staat is onbestuurbaar geworden, loopt vast, deze staatsstructuur wordt onhoudbaar en werkt in het nadeel van Vlaanderen.

Wij roepen alle Vlaamse partijen dan ook op om de stem van de kiezer niet te negeren en rekening te houden met de uitgebrachte stem : een stem vóór Vlaanderen.

Op naar een onafhankelijke Vlaamse staat !

Hugo Maes                                                                                                  Hilde Roosens

Voorzitter a.i.                                                                                               Directeur

0475 89 17 89                                                                                              0494 39 21 09