“Grote regionale verschillen inzake ereloonsupplementen bij een ziekenhuisopname in een éénpersoonskamer!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks niet alleen de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, maar analyseerde nu ook de gevraagde maximale ereloonsupplementen in alle Belgische ziekenhuizen.

Wanneer een patiënt vrijwillig kiest voor een opname in een éénpersoonskamer mogen de artsen, zowel chirurgen als anesthesisten, een extra ereloonsupplement aanrekenen bovenop het vastgestelde Rizivtarief.

De tijd dat men zich in dit geval beperkte tot het dubbele (100 %) is intussen al even verleden tijd.

Zo is het gemiddeld maximale ereloonsupplement in 2019 intussen opgelopen tot 177 %!

Het was al langer bekend dat de kostprijs voor een opname in een éénpersoonskamer in Brussel hoger was dan bijvoorbeeld in Turnhout. Dat de ereloonsupplementen tot driemaal meer kunnen zijn, is niet bepaald objectief verklaarbaar.

Op basis van de analyse van alle maximale ereloonsupplementen die momenteel in de verschillende ziekenhuizen worden gevraagd in 2019, komt het VNZ tot volgende cijfers per gewest:

 

Gemiddeld maximale ereloonsupplement éénpersoonskamer
Vlaanderen 141%
Wallonië 206%
Brussel 280%
Gemiddelde 177%

Van de 54 ziekenhuizen in Vlaanderen zijn er nog maar 15 ziekenhuizen die het maximum van 100 % hanteren, 8 tussen 105 en 125 %, 20 tussen 135 en 150 % en 11 ziekenhuizen, vaak universitaire ziekenhuizen, hanteren het maximum van 200 %!

De VNZ-hospitalisatieverzekering HospiPlus & AmbuPlus waarborgt de terugbetaling tot 200 % bovenop het Rizivtarief.

In Wallonië zijn er 28 ziekenhuizen. Slechts één ziekenhuis vraagt maximaal 100 % ereloonsupplement en amper drie blijven onder de 200 % ereloonsupplement.

De overige 24 instellingen vragen minstens 200 %, met twee uitschieters tot 300 %.

En deze Waalse uitschieter van 300 %, of viermaal het afgesproken Rizivtarief, is de standaard in 9 van de 11 Brusselse instellingen.

 

Meer informatie? www.vnz.be – info@vnz.be – 015 28 90 90