De Vlaamse Volksbeweging nam met veel belangstelling de startnota van informateur Bart De Wever door, met zwaartepunten die overduidelijk op het gebied van werkgelegenheid, inburgering, onderwijs liggen.

De tekst bevat ook enkel institutionele elementen. Uiteraard juicht de VVB dit toe, maar het mag voor wat ons betreft wat meer zijn. Zo is er sprake van besparingen, inspanningen die door de Vlamingen en hun overheid zullen worden geleverd, maar wordt met geen woord over transfers gerept. De zelfverklaarde investeringsregering stelt op  gebied van welzijn en sociale woningen interessante pistes voor : maar waar zal het geld vandaan komen ? Een nietszeggend “besparen en keuzes maken” zou  voor de nodige budgettaire ruimte zorgen. Voor de VVB zijn de keuzes voor de hand liggend, enkel meer Vlaanderen en minder België zal meer budgettaire ruimte creëren.

Wij missen de ambitie om een  eigen Vlaamse sociale zekerheid, een  eigen Vlaamse justitie en een échte Vlaamse diplomatie  te vormen.  In die richting worden stapjes gezet maar voor de VVB mag het veel minder bescheiden.

De nota haalt de ondubbelzinnige ambitie aan om de band tussen Vlaanderen en Brussel te versterken en te blijven investeren in de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. Dat vindt de VVB bijzonder positief. Wel is het onrustwekkend dat voor de Vlaamse Rand die steeds meer te lijden heeft onder de verbrusseling helemaal niets wordt voorzien.

De nota bevat zeker enkele goede initiatieven, maar het document blijft  een eerste aanzet voor de regeringsonderhandelingen. Wij zijn benieuwd naar de hoeveelheid water die door  N-VA bij de wijn zal  moeten gedaan worden en blijven er op aandringen dat het signaal van de keizer niet zou genegeerd worden en dat de Vlaamse regering écht Vlaams zou gaan kleuren.

Daartoe is het voorbereiden van de laatste, definitieve staatshervorming die dient uit te monden in een Vlaamse Grondwet een hoofdstuk dat in een Vlaams regeerprogramma zeker niet mag ontbreken.

Hugo MAES                                                                                                  Simon COX

Voorzitter                                                                                                      Communicatie VVB

0475 89 17 89                                                                                              0494 36 85 52