Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block deed recent een voorstel tot herfederalisering van de gezondheidszorg. Hierop reageerde het VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds). Hun reactie kan jehierlezen.