Op zondag 27 oktober 2019 werd mevrouw Sophie Wilmès, na het vertrek van Charles Michel, aangesteld als eerste-minister van de federale minderheidsregering in lopende zaken.

Het spreekt voor zich dat een eerste minister een consensusfiguur moet zijn die aanvaardbaar is voor alle taalgemeenschappen in dit land, voor de Vlaamse gemeenschap als grootste gemeenschap in het bijzonder.

Gelet op het politieke palmares van Sophie Wilmès voldoet zij in geen enkel opzicht aan dit profiel. Haar politiek profiel liep over de PSC, het Union des Francophones naar de MR. Zo zetelde mevrouw Wilmès vanaf 2013 voor het rabiate francofone Union Francophone (UF) als provincieraadslid in Vlaams-Brabant en was zij tevens fractievoorzitter van het UF in de provincieraad.

Vanaf 2007 werd zij schepen voor de francofiele lijst IC-GB in de Vlaamse Randgemeente Sint-Genesius-Rode. In het college ontpopte zij zich tot een anti-Vlaamse passionaria, die regelmatig uithaalde naar het Vlaamse beleid in de Rand.

Vlaamse schepen Geertrui Windels (echtgenote van Herman Van Rompuy) nam ontslag uit het college omdat ze weggepest en vleugellam werd gemaakt door de Franstalige burgemeester en schepenen (inclusief en onder druk van Wilmès).

Ook binnen de partij MR is ze mee verantwoordelijk voor de weigering tot integratie van de Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel. Mevrouw Wilmès is zonder enige twijfel één van de symbolen van het francofone imperialisme in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De bezorgdheid van het OVV in de Vlaamse rand is vandaag vooral, dat een politica, met een vijandige ingesteldheid ten opzichte van het behoud van het Nederlands karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, ook eerste minister kan worden in een federale regering in lopende zaken.

Voor het OVV is mevrouw Wilmès onaanvaardbaar voor de Vlamingen en bij uitbreiding de Vlaamse gemeenschap als eerste minister van dit land.

De “Vlaamse” federale regeringsleden en de “Vlaamse” federale parlementsleden, de voorzitters van de “Vlaamse” meerderheidspartijen stonden erbij en keken ernaar.

 

Willy DE WAELE
Voorzitter OVV