Totalitarisme zal nooit een plaats vinden in de Vlaamse Beweging

 

De Westhoek is voor velen een bedevaartsoord. Een plek om de gruwelen van de Grote Oorlog te herdenken en vooral ervoor te zorgen dat ze zich niet herhalen. De IJzervlakte is voor de Vlaamse Beweging een voedingsbodem geworden die vorm heeft gegeven aan de meest fundamentele waarden die de Vlaamse Beweging, en met name de Frontsoldaten, op papier heeft gezet: nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede.

 

Die drie waarden vormen de basis van het streven van de Vlaamse Beweging naar autonomie voor Vlaanderen, naar vrede op het Europees continent en elders in de wereld, en naar democratische dialoog. Alle tegengestelde gedachtenstromingen passen niet in de visie van de Vlaamse Beweging en dus ook niet in de visie van het OVV als koepel van die Vlaamse Beweging.

 

In die zin veroordeelt het OVV elke vorm van geweld, fysiek en verbaal. Mensen met deze intenties hebben dan ook niks te zoeken in een bedevaartsoord. Totalitair gedachtengoed, dat niet strookt met de drie basiswaarden, hoort volgens ons niet thuis in de Westhoek noch in de rest van Vlaanderen.

 

Het OVV wil dit duidelijk stellen met respect voor de diverse ideologieën die binnen de koepel van de Vlaamse Beweging aanwezig zijn. Elke vereniging die aangesloten is bij het OVV heeft het recht om zijn of haar mening te verkondigen zolang deze mening strookt met de basiswaarden waarop Vlaanderen gebouwd is. Het OVV betreurt dat de perceptie is ontstaan dat de Vlaamse Beweging niet genoeg afstand zou nemen van een bepaalde ideologie. Bij deze wil het OVV die duidelijkheid scheppen. Ongelukkig gebruik van onze Vlaamse symbolen helpt de Vlaamse zaak niet vooruit en schendt de graven van de Frontsoldaten zoals de Belgische overheid dat destijds ook heeft gedaan bij het vernietigen van hun grafzerken.

 

Paul Becue
Voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

0474 26 97 29 – www.ovv.vlaanderen