Gezamenlijke verklaring burgemeesters en partijvoorzitters - 13 mei 2004